Εφαρμογή Έσοδα – Έξοδα- Η Κλειδαρότρυπα για την Επιτυχία των Επιχειρήσεων

Εφαρμογή Έσοδα – Έξοδα- Η Κλειδαρότρυπα για την Επιτυχία των Επιχειρήσεων

Έσοδα – Έξοδα και η Στρατηγική που Κρύβεται πίσω από την Επιτυχία

Σε κάθε επιχείρηση, η διαχείριση των οικονομικών πόρων είναι απολύτως απαραίτητη για την επίτευξη της επιτυχίας.

Η πραγματική πρόκληση προκύπτει από τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση διαχειρίζεται τα έσοδα και τα έξοδά της. Εδώ είναι όπου μια εφαρμογή “Έσοδα – Έξοδα” μπορεί να αποτελέσει τον κλειδαρότρυπα για την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών της πόρων.

Τι είναι η εφαρμογή “Έσοδα – Έξοδα” για επιχειρήσεις;

Η εφαρμογή “Έσοδα – Έξοδα” είναι ένα λογισμικό που βοηθά τις επιχειρήσεις να παρακολουθούν, διαχειρίζονται και αναλύουν τα οικονομικά τους δεδομένα. Στον πυρήνα της λειτουργίας της βρίσκεται η καταγραφή και ανάλυση των εσόδων και των εξόδων της επιχείρησης.

Η εφαρμογή αυτή προσφέρει πληθώρα δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των τρεχουσών οικονομικών καταστάσεων, της πρόβλεψης μελλοντικών εσόδων και εξόδων, και της δημιουργίας αναλυτικών αναφορών.

Πλεονεκτήματα της εφαρμογής “Έσοδα – Έξοδα” για επιχειρήσεις

Διαφάνεια: Μια εφαρμογή “Έσοδα – Έξοδα” διευκολύνει τη δημιουργία σαφούς εικόνας σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται οι πόροι της επιχείρησης. Αυτό βοηθά στη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων.

Πρόβλεψη: Οι εφαρμογές αυτού του είδους επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να προβλέπουν μελλοντικά έσοδα και έξοδα, βασιζόμενες σε ιστορικά δεδομένα και τάσεις, προσφέροντας τους τη δυνατότητα να προγραμματίσουν καλύτερα.

Αυξημένη αποδοτικότητα: Η αυτοματοποίηση και η απλοποίηση της διαχείρισης των οικονομικών διεργασιών βελτιώνουν την αποδοτικότητα, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους.

Αναλυτικές αναφορές: Οι εφαρμογές παρέχουν αναλυτικές αναφορές που βοηθούν τους διαχειριστές να κατανοήσουν καλύτερα την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και να λάβουν στρατηγικές αποφάσεις.

Απεριόριστος αριθμός παρακολούθησης εταιρειών και χρήσεων

Στη σύγχρονη επιχειρηματική κοινότητα, η αποτελεσματική διαχείριση της οικονομικής πτυχής είναι καθοριστική για την επιτυχία μιας επιχείρησης. Ένας απεριόριστος αριθμός παρακολούθησης εταιρειών και χρήσεων είναι η λύση που προσφέρεται από τις σύγχρονες εφαρμογές λογιστικού και οικονομικής διαχείρισης.

Αυτές οι εφαρμογές προσφέρουν μια πολυδιάστατη προσέγγιση για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της οικονομικής πτυχής της επιχείρησης.

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά αυτών των εφαρμογών είναι το κοινό αρχείο πελατών-προμηθευτών, το οποίο επιτρέπει σε όλες τις εταιρείες να πραγματοποιούν εύκολες αναζητήσεις χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ. Αυτό βοηθά στην αποτελεσματική διαχείριση των πελατών και των προμηθευτών, καθώς και στην ταχεία εντοπισμό πληροφοριών.

Επιπλέον, αυτές οι εφαρμογές παρέχουν έτοιμα παραστατικά και λογαριασμούς αγορών, εξόδων και εσόδων μέσω ενός πλήρους και απλοποιημένου Λογιστικού Σχεδίου. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να διατηρούν τα οικονομικά τους δεδομένα με αποτελεσματικότητα και να εξοικονομούν χρόνο και πόρους.

Μια ακόμη σημαντική δυνατότητα που προσφέρουν αυτές οι εφαρμογές είναι το πλήρες παραθυρικό περιβάλλον για χρήση σε συστήματα Windows 32-bit & 64-bit. Αυτό καθιστά τη χρήση του λογιστικού λογισμικού ακόμη πιο εύκολη και προσβάσιμη για όλους.

Ο χαρακτηρισμός “δικτυακή λειτουργία χωρίς επιπλέον κόστος ανά θέση εργασίας (Multiuser)” αναδεικνύει την επεκτασιμότητα και τη συνεργασία που προσφέρει το λογιστικό λογισμικό, καθιστώντας τη διαχείριση των οικονομικών πόρων πιο αποτελεσματική.

Επιπλέον, η αυτόματη ενημέρωση και ηλεκτρονική υποβολή μέσω εφαρμογής Περιοδικής ΦΠΑ, Ε3 και Φορολογικής Αναμόρφωσης απλουστεύει τη διαδικασία της φορολογικής συμμόρφωσης, εξοικονομώντας χρόνο και ενισχύοντας την ακρίβεια των δηλώσεων.

Τέλος, η δυνατότητα παρακολούθησης των βιβλίων των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ του άρθρου 39Β αποτελεί μια ακόμη επιπλέον λειτουργία που βοηθά στη συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς.

Συνοψίζοντας, αυτές οι εφαρμογές διευκολύνουν τη διαχείριση των οικονομικών πόρων και βελτιώνουν την αποδοτικότητα της επιχείρησης. Επιτρέπουν εύκολη αναζήτηση και ανάλυση δεδομένων, εξοικονομούν χρόνο και προσφέρουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να είναι συμμορφωμένες με τη φορολογική νομοθεσία. Συνολικά, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης επιχειρηματικής διαχείρισης.

Η εφαρμογή “Έσοδα – Έξοδα” αποτελεί ισχυρό εργαλείο για τη διαχείριση της οικονομικής πτυχής μιας επιχείρησης. Με τη σωστή εφαρμογή και χρήση, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη της οικονομικής επιτυχίας και τη διατήρηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης.

Είναι σημαντικό για κάθε επιχείρηση να εξετάσει τη χρήση μιας τέτοιας εφαρμογής και να επενδύσει στην αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών της πόρων.

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Η Τεχνολογία που Μεταμορφώνει τον Κόσμο της Εργασίας

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Η Τεχνολογία που Μεταμορφώνει τον Κόσμο της Εργασίας

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Η Τεχνολογική Εξέλιξη στη Διαχείριση του Εργασιακού Πεδίου

Η εποχή της ψηφιακής εξέλιξης έχει φέρει αλλαγές σε πολλούς τομείς της ζωής μας, συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας. Μια από τις καινοτομίες που έχει φέρει αυτή η ψηφιακή εξέλιξη είναι η εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε τη σημασία και τα οφέλη της ψηφιακής κάρτας εργασίας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει την καθημερινή ζωή των εργαζομένων.

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές καινοτομίες που έχουν επηρεάσει τον κόσμο της εργασίας. Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό έγγραφο που αντικαθιστά την παραδοσιακή χρήση χαρτιού και αποθήκευσης με την πληροφόρηση των εργαζομένων.

Αυτή η τεχνολογική καινοτομία έχει επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που οι εργαζόμενοι διαχειρίζονται και ανακτούν τις εργασιακές τους πληροφορίες. Αντί να βασίζονται σε φυσικά έγγραφα, πλέον έχουν πρόσβαση σε όλα τα σχετικά έγγραφα και πληροφορίες με μια ψηφιακή περιοχή αποθήκευσης.

Οι βασικές πτυχές αυτής της τεχνολογίας περιλαμβάνουν την ασφάλεια, την ευκολία χρήσης, την προσβασιμότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ας αναλύσουμε περαιτέρω αυτές τις πτυχές.

 1. Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Η ψηφιακή κάρτα εργασίας αποτελεί ένα ηλεκτρονικό έγγραφο που αντικαθιστά τον παραδοσιακό τρόπο και περιέχει όλες τις σημαντικές πληροφορίες του εργαζόμενου, όπως οι εργασιακές σχέσεις, οι αποδοχές, οι άδειες, οι φορολογικές πληροφορίες και άλλα.
 2. Αυτόματη Καταγραφή της Παρουσίας: Οι εργαζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας για να καταγράψουν την παρουσία τους στον χώρο εργασίας. Οι σαρώσεις γίνονται κατά την είσοδο και έξοδο, παρέχοντας ακριβείς χρονικές καταγραφές.
 3. Αυτόματη Αποστολή Πληροφοριών στο Εργάνη ΙΙ: Μετά τη σάρωση, οι πληροφορίες αυτόματα αποστέλλονται στο Εργάνη ΙΙ ή σε κάποιο άλλο σύστημα που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της παρουσίας των εργαζομένων.
 4. Ψηφιακή Εξέλιξη: Η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει διαμορφώσει ένα νέο περιβάλλον εργασίας, όπου η χρήση ψηφιακών εργαλείων και πλατφορμών είναι απαραίτητη για την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα.
 5. Ασφάλεια και Δεδομένα: Η ψηφιακή κάρτα εργασίας προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, επιτρέποντας την ασφαλή αποθήκευση και πρόσβαση σε αυτά. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας παρέχει υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται με κρυπτογράφηση και ελέγχονται αυστηρά ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία από ανεπιθύμητη πρόσβαση.
 6. Οικολογική Διάσταση: Η χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας συμβάλλει στη μείωση της χρήσης χαρτιού και στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς όλα τα απαραίτητα έγγραφα είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή.
 7. Διευκόλυνση και Ευκολία: Η ψηφιακή κάρτα εργασίας επιτρέπει στους εργαζομένους να έχουν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στις εργασιακές τους πληροφορίες, προωθώντας την αποτελεσματική διαχείριση τους.
 8. Προσβασιμότητα: Οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή τους κάρτα από οπουδήποτε και αν βρίσκονται, χρησιμοποιώντας συσκευές όπως υπολογιστές, tablet, ή κινητά τηλέφωνα.

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι η εξέλιξη στην εργασιακή διαχείριση

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου κόσμου. Με την υιοθέτηση αυτής της τεχνολογικής καινοτομίας, διασφαλίζεται η αποτελεσματική διαχείριση των εργασιακών δεδομένων και προωθείται η βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ένα από τα εργαλεία που διαμορφώνουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και ασκούμε την εργασία, συμβάλλοντας στη βελτίωση της εργασιακής μας εμπειρίας και της αποδοτικότητάς μας.

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας συνδέεται άρρηκτα με την τεχνολογία και τη δυνατότητα δημιουργίας καινοτόμων web εφαρμογών που υποστηρίζουν λογιστές και επιχειρήσεις. Ας εξετάσουμε πώς η ψηφιακή κάρτα εργασίας και οι νέες web εφαρμογές συνδυάζονται για να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια στον τομέα της λογιστικής και των επιχειρήσεων.

 

 

 

 

 1. Ολοκληρωμένη Πρόσβαση σε Πληροφορίες: Οι web εφαρμογές που σχεδιάζονται για να στηρίζουν λογιστές και επιχειρήσεις μπορούν να συνδεθούν απευθείας με την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Αυτό επιτρέπει στους λογιστές να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση σε σημαντικές εργασιακές πληροφορίες, όπως αποδοχές, αναλυτικές αναφορές και φορολογικά στοιχεία των εργαζομένων.
 2. Διαχείριση Στοιχείων Εργαζομένων: Οι web εφαρμογές μπορούν να ενσωματώσουν λειτουργίες διαχείρισης των στοιχείων των εργαζομένων. Αυτό σημαίνει ότι οι λογιστές και οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων μπορούν να ενημερώνουν και να διαχειρίζονται τις πληροφορίες των εργαζομένων με ευκολία, βασιζόμενοι στην ψηφιακή κάρτα εργασίας.
 3. Ασφάλεια και Απορρήτου: Η ψηφιακή κάρτα εργασίας διασφαλίζει υψηλά πρότυπα ασφαλείας και απορρήτου. Αυτό συμπληρώνεται με τις αντίστοιχες προστατευτικές μεθόδους που εφαρμόζονται στις web εφαρμογές, διασφαλίζοντας την ασφαλή μετάδοση και αποθήκευση των δεδομένων.
 4. Ευελιξία και Ευκολία Χρήσης: Οι web εφαρμογές προσφέρουν ευελιξία στη χρήση και επιτρέπουν στους λογιστές και τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται τις εργασίες τους με αποτελεσματικό και απλό τρόπο.

Οι web εφαρμογές προσφέρουν ευελιξία στους χρήστες, καθώς επιτρέπουν την πρόσβαση και τη χρήση από οποιαδήποτε συσκευή με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι οι λογιστές και οι επιχειρήσεις μπορούν να διαχειριστούν τις εργασίες τους από οπουδήποτε, εξοικονομώντας χρόνο και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητά τους.

Επιπλέον, η ευκολία χρήσης των web εφαρμογών είναι ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό που διευκολύνει την προσβασιμότητα και τη χρήση από μη τεχνικά έμπειρους χρήστες. Οι λογιστές και οι επιχειρήσεις μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτές τις εφαρμογές χωρίς να αντιμετωπίζουν προβλήματα πολύπλοκης χρήσης.

Εκδόσεις Web Εφαρμογών Ψηφιακής Κάρτας

Το Κλειδί για Σύγχρονη Διαχείριση και Αποτελεσματικότητα

Σας παρουσιάζουμε τις εκδόσεις των εφαρμογών ώστε να επιλέξετε ποια καλύπτει τις ανάγκες σας.

MINI

 • Δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να σκανάρουν κατά την είσοδο και έξοδο και να αποστείλουν την πληροφορία στο Εργάνη ΙΙ.
 • Δυνατότητα μαζικής έκδοσης των QRCodes όλων των εργαζομένων από την εταιρεία, δυνατότητα εκτύπωσης αλλά και αποστολής με email.
 • Δυνατότητα συμπλήρωσης των ωραρίων ,αδειών ,απουσιών κ.λπ. από την επιχείρηση.
 • Δυνατότητα σύνδεσης των λογιστών on line με την εφαρμογή της επιχείρησης και αυτόματη συμπλήρωση του εντύπου οργάνωσης χρόνου εργασίας προς υποβολή στο Εργάνη ΙΙ.
 • Δυνατότητα αποστολής έκτακτων αλλαγών στο Εργάνη ΙΙ από τον εργοδότη.

ADVANCED

 • Δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να σκανάρουν κατά την είσοδο και έξοδο και να αποστείλουν την πληροφορία στο Εργάνη ΙΙ.
 • Δυνατότητα μαζικής έκδοσης των QRCodes όλων των εργαζομένων από την εταιρεία, δυνατότητα εκτύπωσης αλλά και αποστολής με email.
 • Προειδοποιητικά μηνύματα για τους εργαζόμενους και εργοδότες κατά τη σήμανσης της κάρτας δηλαδή κατά το σκανάρισμα.
 • Αναφορές και διαγράμματα στον εργοδότη αποκλίσεων ψηφιακού ωραρίου με την ψηφιακή κάρτα.
 • Δυνατότητα διαχείρισης του αρχείου των σκαναρισμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος , διακοπής ρεύματος κλπ. για την ολοκλήρωση της αποστολής στο Εργάνη ΙΙ.
 • Δυνατότητα συμπλήρωσης των ωραρίων ,αδειών ,απουσιών κ.λπ. από την επιχείρηση.
 • Δυνατότητα σύνδεσης των λογιστών on line με την εφαρμογή της επιχείρησης και αυτόματη συμπλήρωση του εντύπου οργάνωσης χρόνου εργασίας προς υποβολή στο Εργάνη ΙΙ.
 • Δυνατότητα ενημέρωσης των βαρδιών και υπολογισμός κίνησης μισθοδοσίας με βάση την ψηφιακή οργάνωση χρόνου εργασίας.
 • Δυνατότητα υπολογισμού της μισθοδοσίας σύμφωνα με τις σημάνσεις της ψηφιακής κάρτας.
 • Δυνατότητα αποστολής έκτακτων αλλαγών στο Εργάνη ΙΙ από τον εργοδότη.

Με την ψηφιακή κάρτα εργασίας να λειτουργεί ως ηλεκτρονική ταυτότητα του εργαζομένου, οι web εφαρμογές συνδέονται με αυτήν και παρέχουν προσαρμοσμένη πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν την εργασία και την επικοινωνία με την επιχείρηση. Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση και παρακολούθηση των εργασιών και των δραστηριοτήτων, προσφέροντας περισσότερη διαφάνεια και έλεγχο.

Συνοψίζοντας, η ψηφιακή κάρτα εργασίας και οι συνδεδεμένες web εφαρμογές προσφέρουν ευελιξία και ευκολία χρήσης, βοηθώντας τους λογιστές και τις επιχειρήσεις στην αποτελεσματική διαχείριση των εργασιών τους και στην επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων.

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην εποχή της πανδημίας.

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην εποχή της πανδημίας.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι η επερχόμενη τεχνολογική καινοτομία της 4η βιομηχανικής επανάστασης.

Το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά σε πολλά μέτωπα, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για όλη την ανθρωπότητα . Οι εταιρείες για να παραμείνουν ευέλικτες αλλά και να προσαρμοστούν στον επερχόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό που προκάλεσε η πανδημία του έπρεπε να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας της καθημερινότητας τους.

Το 2020 ήταν μια εποχή γεμάτη απροσδόκητα γεγονότα και αλλαγές, τόσο πολύ δύσκολο και επισφαλές, που όσο αισιόδοξα και να έβλεπες τις καταστάσεις πάλι το μέλλον συνέχιζε να είναι αβέβαιο.

Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων καταλαβαίνοντας ότι το μέλλον δεν φέρνει τίποτα άλλο από την αβεβαιότητα , πήραν την ευθύνη να επαναφέρουν τη βεβαιότητα στις επιχειρήσεις τους και να στραφούν προς την τεχνολογία του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι η είσοδος στη νέα εποχή για να μπορέσουν οι εταιρείες να αντέξουν τις αναπόφευκτες, σεισμικές, γρήγορες αλλαγές, ώστε να μην παραιτηθούν.

Μαθαίνοντας από την πανδημία

Τα μαθήματα COVID-19, ήταν καλά και κακά, το σίγουρο είναι ότι δεν περίμενε κανείς τις μακροχρόνιες συνέπειες που θα άφηνε.

Ολόκληρα τμήματα των επιχειρήσεων μετακινήθηκαν σε απομακρυσμένες εργασίες μέσα σε λίγες μέρες ή εβδομάδες, δημιουργήθηκαν διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας με τους καταναλωτές. Ακόμα και οι επιχειρηματικές προτάσεις διερευνήθηκαν διαφορετικά.

Η μία πλευρά μας δείχνει ότι δεν ήταν τόσο δύσκολο όσο φάνταζε και η άλλη πλευρά μας δίνει μαθήματα.

Μάθημα πρώτο:

Η αλλαγή είναι δυνατή,όπως έγινε προφανές από την πανδημική κρίση.

Στην περίπτωση της πανδημίας του COVID-19, η απειλή ήταν προφανής και καθολική, γι αυτό η αλλαγή ευθυγραμμίστηκε ευκολότερα και γρηγορότερα με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έφερε την τεχνολογική επανάσταση επιταχύνοντας μακροπρόθεσμες στρατηγικές πιο προσεκτικά σχεδιασμένες.

Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020, εκατομμύρια άνθρωποι έσπευσαν απροετοίμαστοι σε μια νέα ψηφιακή πραγματικότητα.

Έργα που συνήθως χρειάζονται μήνες ή χρόνια υλοποιήθηκαν σε λίγες εβδομάδες, με αποφασιστικότητα αλλά και με εντυπωσιακή ταχύτητα.

Μάθημα δεύτερο:

Ελληνική κοινωνία στην χρήση της τεχνολογίας

Η ταχύτητα που ενσωματώθηκε η Ελληνική κοινωνία στην χρήση της τεχνολογίας και η ενσωμάτωση της στον ψηφιακό μετασχηματισμό σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα είναι θεαματική.

Η χρήση τεχνολογιών στις επιχειρήσεις κρίνεται πλέον κάτι παραπάνω από αναγκαία , δεδομένης της ραγδαίας ανάπτυξης της πληροφορικής, ώστε να μπορέσει να στηριχθεί αλλά και να έχει το πλεονέκτημα μιας ανταγωνιστικής θέσης στην αγορά.

Στο μαραθώνιο που διανύουμε σήμερα όλοι γνωρίζουμε ότι για να τερματίσεις χρειάζεται να έχεις αντοχή και μέθοδο.

Μάθημα τρίτο:

Ο επιταχυνόμενος ψηφιακός μετασχηματισμός

Ακόμη και αν ένας οργανισμός η εταιρεία κερδίσει πρώτος στον αγώνα, πρέπει να ενισχυθεί για τα επόμενα εμπόδια στο μέλλον.

Πάνω απ ‘όλα, οι ηγέτες των επιχειρήσεων χρειάζεται να δημιουργήσουν ένα κρυστάλλινο όραμα αλλαγής, ώστε να ευθυγραμμίσουν και να βοηθήσουν τις ομάδες που ηγούνται, στην ομαλή μετάβαση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ο επιταχυνόμενος ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μόνο το μισό της ιστορίας . Αφενός είναι ο τρόπος για να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που μας ρίχνει η ζωή και αφετέρου πρέπει να κερδίσουμε την αδράνεια.

Πρέπει να αποδείξουμε μελλοντικά τις επιχειρήσεις μας. Ο μοναδικός τρόπος για να γίνει αυτό είναι μέσω της καινοτομίας.

Μάθημα τέταρτον:

Η οργανωτική αναδιάρθρωση

Νομίζουμε ότι περάσαμε τα χειρότερα, το πρώτο κύμα της πανδημίας μας έπληξε αλλά θα σταθεροποιηθούμε.

Στη συνέχεια, ένα άλλο κύμα ήρθε και μαζί με αυτό η ανάγκη κατασκευής εξυπνότερων κυματοθραυστών.

Για να αξιοποιήσουμε αυτά τα μαθήματα. Χρειαζόμαστε να κατανοήσουμε ότι η τεχνολογία είναι ένας δρόμος μόνο προς τα εμπρός, για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας.

Ο Σχεδιασμός πρέπει να γίνεται με επίκεντρο το χρήστη και η ανάλυση συμπεριφοράς των καταναλωτών είναι υψίστης σημασίας .

Η οργανωτική αναδιάρθρωση είναι αναπόφευκτη. Η υφιστάμενες δομές εταιρειών είναι ξεπερασμένες και πρέπει να ενσωματωθούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η διοικητική επανάσταση στην αρχή του προηγούμενου αιώνα

Όλα όσα σχεδιάστηκαν πολύ πριν, πρακτικά στην αρχή του προηγούμενου αιώνα με τη διοικητική επανάσταση, σήμερα χρειάζονται επανεκτίμηση. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το διαδικτυακό περιβάλλον δεν αρκέστηκε μόνο στο χώρο της εργασίας, αλλά έγινε επίσης το κύριο μέρος για τα νοικοκυριά να αναζητήσουν ψυχαγωγία, εκμάθηση και δραστηριότητες DIY.

Περνώντας περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο, έφτασε και τις αγορές εξίσου σε νέα ύψη, με την αύξηση των κινητών σε δημοτικότητα έως και 45%. Ωστόσο, οι περισσότεροι πελάτες εστίασαν τις αγορές τους σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, καλύπτοντας βασικές ανάγκες όπως : προσωπική υγεία, υγεία φίλων και οικογένειας, τρόφιμα και φάρμακα.

Αντίδραση Καταναλωτών

Σε αντίθεση, στις άλλοτε υψηλές επιδόσεις των ενδυμάτων και υποδημάτων που μειώθηκαν κατά 51%, πιθανώς είναι ένα από τα καταναλωτικά φαινόμενα του κυματισμού που έφερε μαζί του η πανδημία COVID-19, να ξοδεύουν λιγότερο, λόγω της μείωσης των εισοδημάτων των νοικοκυριών.

Τα πρότυπα συμπεριφοράς των καταναλωτών που παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα, δείχνουν ότι οι αγορές μόδας μειώθηκαν κατά 35,40%, ενώ τα αξεσουάρ Hobby και Sports σημείωσαν άνοδο 70,40%. Οι αναφορές δείχνουν ότι λόγω του ιού, τα ενδιαφέροντα καταναλωτών έχουν επιταχυνθεί προς τρεις μακροπρόθεσμες τάσεις, την υγεία και την ευεξία, Οι μετρήσεις δείχνουν ότι οι καταναλωτές ακολουθούν πιο υγιεινό τρόπο ζωής και πιο συνειδητό τρόπο κατανάλωσης.

Οι καταναλωτές επιλέγουν τη βιωσιμότητα και την ποιότητα σε σχέση με την ποσότητα, οι καταναλωτές εστιάζουν σε τοπικό επίπεδο παραγωγής των προϊόντων που προτιμούν. Οι τάσεις των καταναλωτών ενίσχυσε το πράσινο κίνημα για την βιωσιμότητα των προϊόντων, με στόχο την υπευθυνότητα της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και της κατανάλωσης.

Επιπλέον, η μεγαλύτερη έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών σε ψηφιακούς τομείς, οδήγησαν τους καταναλωτές να εκτιμήσουν τη σημασία της διαδικτυακής εμπειρίας. Οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν παράλληλα μεταξύ διαφορετικών προμηθευτών αλλά και μπορούν ψηφιακά να εκφράσουν τις προτιμήσεις και τις εμπειρίες τους.

Γι ‘αυτό το λόγο οι επιχειρήσεις πρέπει να σκεφτούν σοβαρά την κεντρικότητα του χρήστη και να εξατομικευτούν με βάση τις ανάγκες των καταναλωτών.

Η σημασία των χρηστών στον ψηφιακό μετασχηματισμό

Σήμερα, στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης των ψηφιακών τεχνολογιών, πρωτεύοντα ρόλο παίζει το εξειδικευμένο λογισμικό και το ανθεκτικό υλικό, πρέπει να είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί από όλους του υπαλλήλους μιας εταιρείας.
Σε λιγότερο ψηφιακά μεταμορφωμένα επιχειρηματικά περιβάλλοντα,, οι μη προγραμματισμένες γρήγορες μετατοπίσεις στο ψηφιακό κόσμο είναι ένα σημαντικό εμπόδιο.

Είναι υψίστης σημασίας το ανθρώπινο δυναμικό των εταιρειών να ενταχθούν σε οποιαδήποτε διαδικασία Ψηφιακού Μετασχηματισμού, ώστε να ξεπεραστεί ένα σημαντικό εμπόδιο που αποδίδεται στην έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων.

Όπως αναφέρεται για την Ελλάδα, το υφιστάμενο ψηφιακό χάσμα στις επιχειρήσεις αποδίδεται στην έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων του γενικού πληθυσμού.

Οι διαδικασίες και οι λειτουργίες των επιχειρήσεων που εντάσσονται στον ψηφιακό μετασχηματισμό έχουν ευελιξία, επιτρέπουν την εργασία από απόσταση, ευρύνουν τους ορίζοντες των συνεργασιών τους, σταματούν την αβεβαιότητα και μπορούν να λαμβάνουν έγκαιρες αποφάσεις.

Πρέπει να ζυγίζουμε τους παράγοντες της εκάστοτε εποχής και να φροντίζουμε την ευημερία και την καινοτομία των επιχειρήσεων μας, και οι αποφάσεις μας να κοιτάνε μπροστά.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και οργάνωση

Στην αυγή αυτής της νέας πραγματικότητας, πολλές αλλαγές φαίνεται να είναι στο δρόμο. Η κύριοι πυλώνες κάθε επιχειρηματικής λειτουργίας πρέπει να είναι η παρακολούθηση αλλαγής της συμπεριφοράς των πελατών. Αλλά και την αλλαγή του τρόπου εργασίας των εργαζομένων.

Αυτές οι αλλαγές μπορεί να υποδηλώνουν μια πλήρη αλλαγή στη δομή για επαρκή κάλυψη στις νέες απαιτήσεις. Δίνοντας τροφή για σκέψη, πως μπορείτε να εκμεταλλευθείτε τον ψηφιακό μετασχηματισμό για να αντιμετωπίσετε τα παραπάνω.

Η μετρήσεις KPI και ο επανασχεδιασμός της συμπεριφοράς των νέων πελατών αλλά και η πληροφορία σε όλα τα κανάλια της επιχείρησης σας είναι τα νέα σύνολα δεδομένων και αναφοράς που απαιτούνται για τη βελτιστοποιήση προϊόντων και υπηρεσιών.

Τα τεχνολογικά εργαλεία μπορούν να χαρτογραφήσουν ευκαιρίες που θα σας οδηγούσε σε νέους τρόπους λήψης αποφάσεων.

Ακόμα και η απομακρυσμένη εργασία θα απαιτούσε νέες διαδικασίες για ομαδικές επικοινωνίες που θα οδηγούσαν σε νέους τρόπους οργάνωσης και διαχείρισης σε γεωγραφικά διασκορπισμένες ομάδες. Αυτές είναι προκλήσεις, οι οποίες μπορούν είτε να μετατραπούν σε εμπόδια για την λειτουργία της επιχείρησης, είτε να αντιμετωπιστούν ως ευκαιρίες ανάπτυξης.

Έτσι, ο επανασχεδιασμός και η τροποποίηση της λειτουργίας μιας επιχείρησης που έχει επηρεαστεί από την πανδημία δεν είναι μόνο υψίστης σημασίας, αλλά γίνεται θέμα επιχειρηματικής επιβίωσης.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Βήματα για Επανασχεδιασμό Επιχειρήσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό:

1. Σταματήστε την αδράνεια
2. Αποδεχτείτε ότι ίσως χρειαστεί να συμφιλιωθείτε με την αλλαγή.
3. Προσδιορίστε τις δυνάμεις και τις αδυναμίες σας.
4. Χρησιμοποιήστε τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό ταλέντο σας για να δημιουργήσετε νέες ευκαιρίες για την επιχείρησή σας.
5. Αναπτύξτε σαφείς χάρτες πορείας για την εκπλήρωσή των ευκαιριών.
6. Προσδιορίστε πού απαιτείται νέα δομή για να καλυφθούν αυτές οι αλλαγές. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι οι παλιές διαδικασίες δεν μπορούν να χωρέσουν στη νέα πραγματικότητα.
7. Να είστε προσεκτικοί σχετικά με τις μελλοντικές εξελίξεις που θα μπορούσαν
να επηρεάζουν την τήρηση του χάρτη πορείας σας.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός είναι η κύρια στροφή που έχει πάρει ο κόσμος από το 2020

Το 97% των Ελληνικών επιχειρήσεων αναφέρουν ότι ο COVID-19 επιτάχυνε αυτή τη μετατόπιση στο ψηφιακό μετασχηματισμό, επιταχύνοντας τη στρατηγική τους για ψηφιακή επικοινωνία έως 6 χρόνια μπροστά. Όμως οι επιχειρήσεις δεν είναι οι μόνες που εισέρχονται σε μια ταχεία φάση μετασχηματισμού, επίσης όλος ο κόσμος έχει αλλάξει σε κάθε είδους επιχειρηματικού τομέα.

Ο τρόπος με τον οποίο δούλευαν όλοι έχει διακοπεί. Εργαλεία και υπηρεσίες που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν έχουν αντικατασταθεί με νεότερες τεχνολογίες.Οι υπάλληλοι αναγκάστηκαν να κάνουν αμέσως αναβάθμιση των τεχνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων τους.

Η επικοινωνία με τους πελάτες άλλαξε γρήγορα. Λοιπόν, είναι ώρα για οργανωτικές δομές για να προσαρμοστούμε στις απαιτήσεις αυτής της περίεργης εποχής.

Αλλαγή συμπεριφοράς πελατών προς τον ψηφιακό μετατοπισμένο

Καθώς η πανδημία COVID-19 πλήττει τις επιχειρήσεις με διάφορους τρόπους. Οι δύο πιο σημαντικοί παράγοντες που εξετάζουμε είναι η νέα συμπεριφορά που αναπτύχθηκε από τους τελικούς πελάτες. Η πανδημία επηρέασε τις αγοραστικές συνήθειες, τις προτιμήσεις τους σε προϊόντα και υπηρεσίες άλλαξε.

Αναφορές δείχνουν ότι υπήρξε ριζική υιοθέτηση στο ψηφιακό μετατοπισμένο, καλύπτοντας την υιοθέτηση μιας «δεκαετίας σε ημέρες », για παράδειγμα, 20 φορές περισσότεροι συμμετέχοντες σε τηλεδιάσκεψη σε 3 μήνες.

Αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου σε διάστημα 8 εβδομάδων, ισοδύναμο προηγούμενης προβολής έως 10 ετών.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και εμπειρία πελατών

Εκτός των επιχειρήσεων, ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός περιλαμβάνει και τους ανθρώπους που επωφελούνται από το προσφερόμενο προϊόν ή υπηρεσία: τους πελάτες.

Κάθε οργανισμός η εταιρεία πρέπει να εξετάσει νέες ευκαιρίες για να εξελιχθεί ανοδικά στον ψηφιακό κόσμο, πρέπει να εκμεταλλευτεί όλα τα σημεία επαφής παντός καναλιού, για να προσεγγίσει πελάτες και να δημιουργήσει μοναδικές και απρόσκοπτες εμπειρίες ώστε να παραμείνει στην πρώτη γραμμή.

Κάθε επιχειρηματίας πρέπει να εκμεταλλευτεί την τεχνολογία για να παρέχει ευχάριστη εμπειρία του αγοραστικού κοινού του, αλλά και να εντοπίζει πιθανές ευκαιρίες.

Το 68% των Ελληνικών επιχειρήσεων μπόρεσαν να κατανοήσουν την ανάγκη του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Δηλώνουν ότι ήταν σε ετοιμότητα και ότι διέθεταν τα κατάλληλα εργαλεία και μπορούν να διατηρήσουν ένα επίπεδο λειτουργίας στις καινούργιες προσκλήσεις.

Μελλοντική απόδειξη είναι η επιχείριση σας στον ψηφιακό μετασχηματισμό

Οι προαναφερθείσες μετατοπίσεις λόγω του COVID-19 είναι με βάση τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν τον Μάρτιο-Ιούνιο 2020. Αυτό που βρίσκεται μπροστά μας παραμένει άγνωστο και αβέβαιο, αν και ενδείξεις και υποδείξεις αναπτύσσονται μέρα με τη μέρα.

Ο ΟΟΣΑ έχει παρουσιάσει πολλές δυνατότητες που θα μπορούσαν να παίξουν στο εγγύς μέλλον, σε μια έκθεση προοπτικής, για προετοιμασία με διάφορα αναμενόμενα σενάρια. Ο ψηφιακός τρόπος επικοινωνίας θα είναι ο κύριος τρόπος μελλοντικών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων;

Το μέλλον μας με την τεχνολογία θα είναι υπέρ της ιδιωτικής ζωής;

Πως θα επηρεάσουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας η τεχνολογικές δεξιότητες όλων των ηλικιών; Πως θα επηρεαστεί η καταναλωτική αγορά, θα είναι βιώσιμη η θα επισκιαστεί από την επιβίωση; Δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις.

Μόνο ο χρόνος θα πει ποια θα είναι η κατεύθυνση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να περιμένουν, αντίθετα είναι σημαντικό να επενδύουν στην καινοτομία για να αποφύγουν την καμπύλη. Μόλις η νέα κανονικότητα γίνει στάνταρ. Κάθε μελλοντοστραφής εταιρεία πρέπει να είναι εξοπλισμένη και με τα κατάλληλα εργαλεία, να παρακολουθεί τον τρόπο και την εξέλιξη των παραπάνω ερωτήσεων.

Δουλεύοντας ως ομάδα και να προσαρμόζονται στις τρέχουσες εξελίξεις, ώστε να είναι προετοιμασμένες για τις εξελίξεις που έρχονται στους προσεχείς 3 έως 12 μήνες. Αυτή η προετοιμασία απαιτεί από τις επιχειρήσεις να ενισχύσουν τις ψηφιακές δεξιότητες του εργατικού δυναμικού της, καθώς και να έχουν επίγνωση της χρησιμότητας των ροών δεδομένων και τάσεων.

Σε διαφορετική περίπτωση,η αποτυχία τους αποδείχτηκε στο για όσες επιχειρήσεις δεν ήταν προετοιμασμένες και δεν επένδυσαν στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Κατά τη διάρκεια του, οι πελάτες φάνηκαν πλήρως ενημερωμένοι και βασίστηκαν σε ψηφιακές λύσεις .

Αντιμετωπίζοντας μια νέα πραγματικότητα πολλές εταιρείες αξιοποίησαν τα ψηφιακά κανάλια , ώστε να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τις σχέσεις τους με τους πελάτες. Για να διασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή θέση και να το να πετύχουν αυτό πρέπει να ενσωματωθούν στην ψηφιακή ανθεκτικότητα, σε περίπτωση που υπάρχει ένα δεύτερο κύμα ή μια διαφορετική παγκόσμιο απειλή.

Τα ήταν πάντα σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά. Μετά το COVID-19, η ανάγκη για δεδομένα έγινε ακόμη μεγαλύτερη. Από την ανίχνευση επαφών έως σε σωτήριες αποφάσεις ακόμη και στο χώρο εργασίας. Φέτος τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν σε πραγματικό χρόνο. Τα οποία αναμένεται να είναι μια τεράστια συνεχής επένδυση από εταιρείες .

Η δυνατότητα συλλογής δεδομένων και αναλυτικών στοιχείων αλλά και η ασφάλεια των δεδομένων σε όλα τα επίπεδα, είναι ο βασικός λόγος στον οποίο βασίζονται οι μάχες για την χρήση, την διαχείριση, αλλά και την κατάχρηση των πληροφοριών.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Ψηφιακή μεταμόρφωση στην Ελλάδα

Η θέση της Ελλάδας στην ψηφιακή οικονομία και ο κοινωνικός δείκτης (DESI) για το 2020 κατατάσσεται στην 27η θέση από τις 28 της ΕΕ
Τα κράτη μέλη με τη Βουλγαρία κατατάσσονται τελευταία. Ωστόσο, το συνολικό σκορ για την Ελλάδα έχει βελτιωθεί από 35,1 το 2019 σε 37,3 το 2020.
Η Ελλάδα έχει αποδείξει για πρώτη φορά μια μεγάλη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, με πάνω από 50 τοις εκατό των Ελλήνων πολιτών που ισχυρίζονται ότι έχουν τουλάχιστον τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες.

Σχετικά με τη Συνδεσιμότητα, η χώρα έχει πρόοδο πάνω από 15 τοις εκατό σε σύγκριση με το2019.

Τα σημάδια της ψηφιοποίησης υπάρχουν για την Ελλάδα. Ωστόσο, η χώρα πρέπει να επιταχύνει την ψηφιακή της ανάπτυξη, καθώς υπολείπεται του μέσου όρου της ΕΕ. Δεν υπάρχει βελτίωση από το 2017 για την Ελλάδα στη συνδεσιμότητα ευρυζωνικών δικτύων, η χώρα μας κατατάσσεται τελευταία μεταξύ των 28 μελών της ΕΕ

Η γρήγορη λήψη ευρυζωνικών συνδέσεων είναι 76%, που είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, λόγω των υψηλών τιμών των τηλεπικοινωνιών στην ελληνική αγορά.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξε σημαντική βελτίωση στη γρήγορη σύνδεση ευρυζωνικής κάλυψης το 2019, η οποία επεκτάθηκε κατά δεκαπέντε πόντους σε σύγκριση με το 2018, φτάνοντας το 81% πέντε βαθμούς κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Υπάρχει επίσης μια αύξηση 11% εκατό στις ευρυζωνικές λήψεις, από κινητό

Τα νούμερα δείχνουν ότι στη χώρα μας ανά 100 άτομα υπήρχαν μόνο 86 συνδρομές όταν οι μετρήσεις σε όλη την Ευρώπη ο μέσος όρος είναι 100 συνδρομές ανά 100 άτομα.

Εν τω μεταξύ, η κάλυψη 4G κυμαίνεται στο 96% που υπερβαίνει το μέσο όρο της ΕΕ κατά 1%. Η Ελλάδα σκοπεύει να επενδύσει σε σχέδιο ψηφιοποίησης το 2020. Με σκοπό να παρέχει μια σύγχρονη και γρήγορη σύνδεση στο Διαδίκτυο για όλους του πολίτες έως το Μάιο του 2021.

Όταν η πανδημία COVID-19 χτύπησε τον κόσμο

Η Ψηφιακή μεταμόρφωση μπόρεσε να βοηθήσει τις μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις που ο κόσμος πρέπει να αντιμετωπίσει. Οι επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να αναγνωρίσουν ότι η εισαγωγή τεχνολογίας στα συστήματα εργασίας τους δεν απαιτεί τελειότητα. Οι οργανισμοί σε διάφορες βιομηχανίες μπόρεσαν να προσαρμοστούν σε αυτές τις αλλαγές σημαντικά και γρηγορότερα από το αναμενόμενο.

Έπρεπε να υπάρξει μια λύση που θα λειτούργησε επαρκώς και θα επέτρεπε στις επιχειρήσεις να συνεχίσουν να λειτουργούν, ενώ ταυτόχρονα έπρεπε να υπακούσουν στις τοπικές διατάξεις που κρατούσαν τους ανθρώπους στο σπίτι.

Οι επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να δώσουν προτεραιότητα στην υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας.

Πριν από την πανδημία, οι περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις πίστευαν ότι η έλλειψη προτεραιότητας ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο δεν υιοθετήθηκαν ψηφιακοί μετασχηματισμοί και δυνατότητες. Η πανδημία Covid-19 ανάγκασε τους οργανισμούς και εταιρείες να κάνουν αυτές τις αλλαγές κορυφαία προτεραιότητα, κατάφεραν να το κάνουν με αστραπιαία ταχύτητα.

Αυτή η ώθηση να βρεθούν λύσεις οδήγησε προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, επίσης σε πολλούς οργανισμούς η εταιρείες άρχισε να περνά ως μια διαδικασία προτεραιότητας και οργάνωσης των τεχνολογικών τους επενδύσεων.

Στον προ-covid κόσμο, οι επιχειρήσεις επένδυαν περιστασιακά στις ψηφιακές τους δυνατότητες.

Ωστόσο, η εξάρτηση από την τεχνολογία που προκαλείται από την πανδημία, ανάγκασε τους ανθρώπους να κοιτάξουν προσεκτικά τις τεχνολογικές επενδύσεις που έχουν και τον τρόπο με τον οποίο τις χρειάζονται για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά μια ψηφιακά εστιασμένη επιχείρηση.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει πρώτα να εξετάσουν προσεκτικά σε ποιο λογισμικό και δυνατότητες αλληλεπικαλυπτόμενων δαπανών θα επενδύσουν. Αναζητήστε τρόπους μείωσης των επενδύσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση των προτεραιοτήτων των διαφόρων τμημάτων.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες

Οι ψηφιακές υπηρεσίες μπορούν να καλύψουν τα κενά της οργάνωσης των επιχειρήσεων, οργανώστε τις ψηφιακές υπηρεσίες σας ανάλογα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε.

Προσπαθήστε να καταλάβετε ποια τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει για να καλύψει αυτά τα κενά, ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα στο διαδίκτυο αλλά και στο εσωτερικό εργασιακό σας περιβάλλον, δημιουργώντας αφενός μια ομαλή μετάβαση ψηφιοποιήσης και αφετέρου μια απλή εμπειρία για υπαλλήλους και πελάτες.

Ο στόχος εδώ θα πρέπει να είναι η δημιουργία βελτιωμένων υπηρεσιών σε όλη την εταιρεία η τον οργανισμό.

Το λογισμικό διασκέψεων, οι πλατφόρμες για τη φιλοξενία έργων, οι δυνατότητες παρακολούθησης των εμπειριών των πελατών και άλλες σημαντικές μορφές λογισμικού θα πρέπει να επιλέγονται για την ικανότητά τους να δημιουργούν μια ενοποιημένη εμπειρία, έτσι ώστε η εταιρεία να μπορεί να λειτουργεί με όσο το δυνατόν λιγότερη σύγχυση και όσο το δυνατόν με λιγότερες διακοπές.

Πηγή:Digital Transformation in Greece 2020-2021

Διαχείριση Αποθήκης με σύστημα ERP ή WMS

Διαχείριση Αποθήκης με σύστημα ERP ή WMS

Εάν η εταιρεία σας δεν διαθέτει διαχείριση αποθήκης με σύστημα ERP ή WMS για τον έλεγχο της αποθήκης σας, ενδέχεται να αντιμετωπίζετε τον κίνδυνο της στασιμότητας κάποιων προϊόντων σας. Είναι γνωστό ότι όταν το απόθεμα κάθεται στην αποθήκη σας μπορεί να γίνει γρήγορα ζημιά, γιατί  σίγουρα δεν μπορούμε να θυμόμαστε όλο το stock της αποθήκης μας αλλά και πόσο καιρό έχουν μείνει τα προϊόντα στο ράφι.

Αυτός είναι πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης αποθήκης με τα εργαλεία του ERP , πως οι εταιρείες μπορούν να διαχειρίζονται το απόθεμα και να βελτιστοποιούν τις παραγγελίες τους.

Τα εργαλεία διαχείρισης αποθήκης των ERP σας βοηθούν να διατηρήσετε τα περιθώρια του κέρδους σας υψηλά και να αποφευχθούν απώλειες.

Τα σημερινά συστήματα διαχείρισης αποθήκης των ERP παρέχουν επιπλέον λειτουργικότητες όπως θα δούμε παρακάτω.

Επίσης σε αυτό το άρθρο, θα δούμε:
• Τις βασικές διαφορές μεταξύ ενός WMS και ενός ERP.
• Τους Ρόλους που μπορεί να παίξει ένα ERP στην διαχείριση της αποθήκης.
• Τα οφέλη που μπορείτε να περιμένετε από τη χρήση ERP στην διαχείριση της αποθήκης σας.
• Και μερικές σκέψεις για την ενσωμάτωση ενός WMS στο ERP

Διαφορές διαχείρισης αποθήκης μεταξύ ERP και WMS

Διαφορές διαχείρισης αποθήκης μεταξύ ERP και WMS

Σε υψηλό επίπεδο, ένα σύστημα διαχείρισης αποθήκης (WMS) διαφέρει από ένα ERP, επειδή το πεδίο εφαρμογής του WMS περιορίζεται στην αλυσίδα εφοδιασμού και στην κίνηση υλικών εντός της εταιρείας σας.

Το WMS διαχειρίζεται τα επιπλέον προηγμένα χαρακτηριστικά και βελτιστοποιεί τις απαιτητικές διεργασίες των πιο σύνθετων και μεγαλύτερων αποθηκών ή κέντρων διανομής.

Ενώ το ERP, από την άλλη πλευρά, εξετάζει τους ευρείς χρηματοοικονομικούς αλλά και άλλους τομείς της επιχείρησης για τη διαχείριση και υποστήριξη της ροής δεδομένων.

Το ERP υποστηρίζει ορισμένες πρωτογενείς δραστηριότητες αποθήκης, όπως παρακολούθηση αποθέματος, καταχώριση παραγγελίας, τιμολόγηση και παραγγελίες αγοράς.

Ένα ERP μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα ισχυρό εργαλείο αποθήκης, βέβαια οι μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάσουν τη μετάβαση μιας αποθήκης ERP σε ενσωμάτωση με WMS.

Ένα τυπικό WMS θα επεκταθεί σε αυτές τις πρακτικές ώστε να περιλαμβάνει επίσης προηγμένες λειτουργίες όπως:

• Προτεινόμενες βελτιώσεις στον τρόπο αποθήκευσης των αγαθών σας ή στην αποθήκη σας.

• Στην αυτοματοποίηση του όγκου αποθέματος, τις παραγγελίες αλλά και τις επαναπροσφορές.

• Στην παρακολούθηση του τρόπου αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων η όπου αυτά κινούνται σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού όπως το cross-docking.

Διαδικασίες ERP και διαχείριση αποθήκης

Τα εργαλεία διαχείρισης αποθήκης του ERP αναπτύσσονται και γίνονται πιο ισχυρά παρέχοντας μεγαλύτερη λειτουργικότητα, όταν καταστεί ανάγκη να ενσωματωθούν με ένα WMS.

Ένα ERP μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να διαχειριστεί την αποθήκη της πιο αποτελεσματικά είτε από μόνη της είτε ως μέρος μιας ευρύτερης τεχνολογίας ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Η εκκίνηση με ένα ERP περιλαμβάνει συνήθως σημαντική συλλογή δεδομένων σχετικά με την τρέχουσα λειτουργία, το απόθεμα και τις παραγγελίες σας.

Ωστόσο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ERP για να παρακολουθείτε τις τοποθεσίες και τα επίπεδα αποθέματος, τις συνολικές παραγγελίες και τους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI) γύρω από την επιλογή παραγγελιών και άλλες ανάγκες της επιχείρησης.

Με την διαχείριση αποθήκης ERP ελέγχονται οι περισσότερες βασικές λειτουργίες αποθήκης και σας βοηθάει να ξεκινήσετε την αυτοματοποίηση διαδικασιών, όπως η κατασκευή και η παράδοση ψηφιακών παραγγελιών στους πελάτες η συνεργάτες σας.

Επίσης το ERP γίνεται ο καλύτερος σύμμαχός σας που σας βοηθάει να συνδέσετε αυτές τις πληροφορίες με τις ευρύτερες επιχειρηματικές σας δραστηριότητες.

Μου αρέσουν ιδιαίτερα οι λύσεις ERP στην αποθήκη, είτε πρόκειται για μια μονάδα ERP είτε για μια πλατφόρμα ενσωματωμένη σε ένα WMS, επειδή έχετε μια πιο ολιστική εικόνα των λειτουργιών.

Τα ERP που χρησιμοποιούν δεδομένα αποθήκης μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα το συνολικό κόστος κάθε προϊόντος – τα τέλη αποθήκευσης βάσει των μέσων ημερών που διατίθενται, πόσο χρόνο χρειάζεται για την παραλαβή και τη συσκευασία, τα ειδικά έξοδα αποστολής, τη συχνότητα επιστροφής τους, τις πρόσθετες ανάγκες εργασίας, και πολλά ΑΚΟΜΑ.

Για πολλές αναπτυσσόμενες εταιρείες, ένα ERP είναι αρκετά ισχυρό για να χειριστεί ορισμένες λειτουργίες βασικής αποθήκης, ειδικά αν επιλέξετε ένα σύστημα ERP αποθήκης που περιλαμβάνει υποστήριξη για RF και κινητές συσκευές ή τη δυνατότητα παρακολούθησης SKU που είναι αποθηκευμένα σε πολλές τοποθεσίες.

Η επιχείρηση σας θα επωφεληθεί από τις αναλυτικές δυνατότητες που υπάρχουν στα περισσότερα συστήματα διαχείρισης αποθήκης των ERP.

Οφέλη που προσφέρει το ERP στην διαχείριση αποθήκης

Οφέλη που προσφέρει το ERP στην διαχείριση αποθήκης

Για πολλές εταιρείες, η προσθήκη ενός συστήματος ή μονάδας ERP αποθήκης θα αρχίσει να επιλύει πολλά κοινά ζητήματα που εμφανίζονται από τις επίπονες χειροκίνητες διαδικασίες.

Ο αυτοματισμός, με την έννοια του λογισμικού και όχι της ρομποτικής, είναι ένας αποδεδειγμένος τρόπος για να βελτιώσετε τη λειτουργία της αποθήκης σας. Τα ERP αποπερατώνουν ένα σημαντικό ποσό αυτού του αυτοματισμού.

Τα πιο σημαντικά οφέλη που θα βρείτε χρησιμοποιώντας μια λύση διαχείρισης αποθήκης του ERP είναι:

Διαχείριση αποθέματος της αποθήκης σας: Οι λύσεις ERP ελέγχουν τον αριθμό των παραγγελιών και παρακολουθούν το απόθεμα της αποθήκης σας ανά ώρες κάθε εβδομάδα/μήνα/έτος, ενημερώνοντας αυτόματα τα SKU, αυτόματα σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Με αυτό τον τρόπο γνωρίζετε πότε να μειώσετε η να αυξήσετε το απόθεμα σας, ελέγχετε τα προϊόντα με ημερομηνία λήξης , η τα προϊόντα χωρίς ζήτηση, με αποτέλεσμα την μείωση του κόστους αποθήκευσης.

Βελτιστοποίηση πώλησης: με βάση τη διαχείριση αποθέματος η δυνατότητα διαχείρισης αποθήκης ενός ERP δίνει στις ομάδες σας το κίνητρο να διαχειριστούν αποδοτικότερα τις παραγγελίες, αλλά και στοιχεία πρόβλεψης ποια εμπορεύματα πωλούνται και ποια όχι.

Έτσι θα βοηθήσετε την ομάδα πωλήσεων σας να επιλέξει με μεγαλύτερη ακρίβεια σε στοχευμένες πωλήσεις, κάτι που προσθέτει πιο ευχαριστημένους υπαλλήλους.

Ωστόσο σας δίνει την δυνατότητα να λαμβάνετε πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις αγοράς, αποφεύγοντας το υψηλό κόστος αποθήκευσης και εξοικονομώντας χρήματα.

Υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού: Το σύστημα ERP και το WMS βασίζεται στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών και λειτουργιών. Οι διαδικασίες απλοποιούνται, γίνονται επίσημες είναι ξεκάθαρες και σταθερές για κάθε τμήμα της επιχείρησης και για κάθε στέλεχος.

Με τα συστήματα ERP η πληροφορία δίνεται σε πραγματικό χρόνο προς αποφυγή ανεπιθύμητων καταστάσεων.

Η οργάνωση και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών, είναι τα βασικά θεμέλια για γρήγορη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία αλλά και συνεννόηση ανάμεσα σε όλα τα στελέχη μιας εταιρίας.

Αυτό σημαίνει λιγότερα σφάλματα καθώς αναπτύσσεται η επιχείρηση σας σε ανθρώπινο δυναμικό, γιατί οι διαδικασίες είναι πλέον ξεκάθαρες.

Το τέλος του υπολογιστικού φύλλου: Η δυνατότητα ενός ERP στην διαχείριση αποθήκης διευκολύνει την καταχώρηση των προϊόντων. Κατά την ενημέρωση ενός υπολογιστικού φύλλου χρειάζεται μόνο ένα λάθος για να διακόψει ένα ευρύ φάσμα παραγγελιών, την καταμέτρηση αποθέματος και πολλά άλλα.

Με το λογισμικό ERP έχετε έναν πολύ καλύτερο πίνακα ελέγχου όπου είναι πιο δύσκολο να εισαγάγετε λάθος τιμή ή να μετακινήσετε ένα κελί κατά λάθος. Η διαχείριση αποθήκης των ERP εκτός από την ελαχιστοποίηση των λαθών είναι αξιόλογη γιατί σας προστατεύει από τα λάθη.

Βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών: και, τέλος, μια έξυπνη αποθήκη με ισχυρό ERP διευκολύνει την παράδοση των παραγγελιών σας σωστά και έγκαιρα. Αυξάνοντας τα επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών και σαφώς ελαχιστοποιεί τις απογοητεύσεις και ικανοποίει τους πελάτες σας.

Διαχείρισης αποθήκης – Ενσωμάτωση WMS και ERP

Όταν η επιχείρηση σας αναπτυχθεί αρκετά, ίσως να αρχίσετε να χρειάζεστε προηγμένη υποστήριξη αποθήκης, εκεί θα πρέπει να ενσωματώσετε το ERP της αποθήκης σας με ένα WMS που στοχεύει σε συγκεκριμένες ανάγκες σας, π.χ.:
• Διαχείριση πολλών αποθηκών ταυτόχρονα από το ίδιο σύστημα.
• Μείωση των αποθεμάτων που σημαίνει οικονομία για την επιχείρηση.
• Μείωση του χρόνου κάθε κύκλου διαδικασιών, όπως η συσκευασία η ο τύπος των προϊόντων, η καταγραφή και η αποστολή.
• Μείωση του κόστους εργασίας, και μείωση του προσωπικού, κ.ά.

Το κύριο πλεονέκτημα της ενσωμάτωσης με WMS είναι ότι μπορείτε να υποστηρίξετε την αποθήκη σας σε όλες τις ανάγκες της και να μεγιστοποιήσετε την ικανότητά σας να παραδίδετε παραγγελίες με ακρίβεια, εγκαίρως διασφαλίζοντας ότι η αποθήκη σας δεν αντιμετωπίζεται ξεχωριστά από την επιχείρησή σας.

Ένα WMS σας να προσφέρει σημαντικά δεδομένα σχετικά με το εργατικό δυναμικό, την παραλαβή, τις παραγγελίες και ακόμη και τον τρόπο αναδιάταξης των προϊόντων ή την τοποθέτηση τους στα ράφια σας για ταχύτερη εκπλήρωση εργασιών.

Όλα αυτά τα δεδομένα περνούν και αξιοποιούνται από ένα ERP Αφενός δίνοντας στην ηγεσία μια καλύτερη εικόνα της επιχείρησης στο σύνολό της και αφετέρου για νέες επενδύσεις που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία.

Η ομάδα της αποθήκης σας μπορεί να αξιοποιήσει στο έπακρο την κορυφαία τεχνολογία, ενώ οι ομάδες λογιστικής και μάρκετινγκ έχουν καλύτερη ιδέα παραγγελιών, χρόνων ολοκλήρωσης και πολλές άλλες μετρήσεις που επηρεάζουν τις υποσχέσεις που κάνουν στους πελάτες.

Μια ολοκληρωμένη ενσωμάτωση WMS και ERP σάς προσφέρει μια μοναδική έκδοση της πραγματικότητας της επιχείρηση σας, επειδή όλα τα κομμάτια λογισμικού λειτουργούν με τα ίδια δεδομένα, ενημερώνοντάς τα κατάλληλα.

Έχετε μεγαλύτερη προβολή στην επιχείρησή σας και στην αλυσίδα εφοδιασμού, καθιστώντας ευκολότερο για εσάς να δημιουργήσετε θετικές αποδόσεις στο μάρκετινγκ, σε νέα προϊόντα, σε νέες προσλήψεις, σε νέο εξοπλισμό και πολλά άλλα.

Είναι ο τέλειος τρόπος η αποθήκη σας να είναι το πλεονέκτημα που μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη της επιχείρηση σας.

Διαχείριση αποθήκης

Πως να ξεκινήσεις την διαχείριση αποθήκης σου.

Η διαχείριση αποθήκης με σύστημα ERP διαφέρει για κάθε εταιρεία. Ίσως έχετε ένα υπάρχον ERP ή WMS και θέλετε να επεκτείνετε τις λειτουργίες τους. Ή θα θέλατε να αντικαταστήσετε ένα ξεπερασμένο σύστημα με ένα που υποστηρίζει τις νέες αναφορές και δραστηριότητες που χρειάζεστε.

Τα συστήματα ERP και WMS για να λειτουργήσουν σωστά, έχουν ένα κοινό σημείο εκκίνησης: τις ομάδες του ανθρώπινου δυναμικού σας. Ο καλύτερος τρόπος για να επιλέξετε το σωστό ERP γενικά και να έχετε το πιο ισχυρό σχέδιο ενσωμάτωσης είναι να ενώσετε την ομάδα σας.

Δώστε σε κάθε ομάδα που συνεργάζεται με το σύστημα ένα σημείο επαφής ή έναν εκπρόσωπο, ώστε να είστε σίγουροι ότι έχουν φωνή.

Ενώνοντας ολόκληρη την ομάδα μπορείτε να προσδιορίσετε τις απαιτήσεις του λογισμικού που χρειάζεστε, ποιες λειτουργίες έχουν ή χρειάζονται υποστήριξη και ποιος χρειάζεται πρόσβαση σε ποια σύνολα δεδομένων.

Καθορίστε τις ανάγκες, τις επιθυμίες σας και την προσέγγιση που θέλετε να πετύχετε.

Η υιοθέτηση νέας τεχνολογίας ή η ενσωμάτωσή της με υπάρχοντα πακέτα θα πρέπει να ακολουθεί τις κορυφαίες βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης αλλαγών.

Αυτό θα διασφαλίσει ότι η ομάδα σας είναι έτοιμη για την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και ότι προσαρμόζεται στις απαιτήσεις εκπαίδευσης και πληροφόρησης για να διασφαλίσετε ότι όλοι χρησιμοποιούν το σύστημα που αγοράζετε, δημιουργώντας καλύτερη απόδοση επένδυσης.

 

 

 

 

Συστήματα ERP και επιχειρηματικές προκλήσεις.

Συστήματα ERP και επιχειρηματικές προκλήσεις.

Τα συστήματα ERP αποτελούν την λύση για τις επιχειρηματικές προκλήσεις.

Το σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα ERP καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησής σας, παρέχοντας σας τη δυνατότητα να ανταποκρίνεστε άμεσα στις προκλήσεις της αγοράς.

Οι Τάσεις και οι προκλήσεις στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και οι  συνθήκες στην αγορά αναγκάζει τις επιχειρήσεις να δημιουργούν νέους τρόπους επιχειρηματικής δράσης.

Λίγες επιχειρήσεις έχουν μείνει αλώβητες από τους ταχείς ρυθμούς της αλλαγής που έχει ορίσει ο 21ος αιώνας. Οι επιχειρήσεις πρέπει να βρουν τρόπους με τους οποίους είναι σε θέση να παραμείνουν στην αγορά.

Για παράδειγμα οι μεταποιητικές εταιρείες, πρέπει να εκτιμήσουν πολύ σοβαρά τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες.

Σ΄ ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, πρέπει να αντιμετωπίστει η βασική αρχή της οικονομικής στενότητας.

Η εξέλιξη στο λογισμικό περιβάλλον των συστημάτων ERP μειώνει το βάρος αυτών των προκλήσεων. Προκειμένου να ανταγωνιστούν στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού.

Με τα συστήματα ERP μπορούν να καλύψουν και να εξελίσσουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών και των συνεργασιών τους.

Το σύστημα ERP ενοποιεί και βελτιώνει αποτελεσματικά  τις διάφορες εργασίες.

Ένα αποτελεσματικό σύστημα ERP προσφέρει τη δομή και τη δυνατότητα να παρέχει στα στελέχη των επιχειρήσεων άμεσες πληροφορίες για τη λήψη καλύτερων αποφάσεων.

Αντλεί και αξιοποιεί τα δεδομένα στη μέγιστη αξία τόσο των επιχειρησιακών δεδομένων όσο και την παραγωγικότητα των ανθρώπων, αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες.

Το ERP μπορεί να λύσει τους επιχειρηματικούς πονοκεφάλους:

ERP – Διακυμάνσεις κόστους

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που προέκυψε π.χ. για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις από ένα απρόβλεπτο κλίμα, είναι να βρουν πώς να παραμείνουν κερδοφόρες με τις διακυμάνσεις του κόστους και των περιθωρίων των πρώτων υλών.

Ένα σύστημα ERP λύνει αυτό το πρόβλημα , καταρχάς, παρέχοντας στις επιχειρήσεις ολοκληρωμένη προβολή στις λειτουργίες λογιστικής, διανομής και κατασκευής.

Μέσω αυτού, είναι σε θέση να εντοπίζουν εύκολα και να παρακολουθούν στοιχεία κόστους και να στοχεύουν στη μείωση και τη βελτίωση των κινδύνων.

Το σύστημα ERP μεγιστοποιεί τη σχέση Οφέλους και Κόστους των επιχειρήσεων.

Πρώτον, περιορίζει τη σπατάλη και αυξάνει την αποδοτικότητα στην διαχείριση των διαθέσιμων παραγωγικών πόρων.

Δεύτερον, ένα σύστημα ERP επιτρέπει στους χρήστες να αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες που απαιτούν ένταση εργασίας και είναι χρονοβόρες.

Τρίτον, το σύστημα ERP επιτρέπει την αξιολόγηση της πληροφορίας των πραγματικών λεπτομερειών έναντι του αναμενόμενου κόστους, καθώς και των στόχων εξοικονόμησης κόστους.

Από τη σκοπιά ενός συστήματος ERP, η Χρηματοοικονομική Λογιστική είναι η «καρδιά» του συστήματος, αφού όλες οι ενέργειες της επιχείρησης έχουν οικονομικό αντίκτυπο και υποχρεωτικά κάθε χρονική στιγμή θα πρέπει να απεικονίζονται με τον σωστό τρόπο.

Εξετάζει τις τρέχουσες απαιτήσεις και παρέχει την ευκαιρία για συνεχή βελτίωση και επαναπροσδιορισμό των επιχειρησιακών διαδικασιών.

ERP – Πρόβλεψη ταμειακών ροών

Η εκτέλεση μιας αποτελεσματικής επιχείρησης, απαιτεί ακριβείς προβλέψεις ταμειακών ροών.

Τα συστήματα ERP παρέχουν τη δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης εικόνας χρηματοοικονομικού προγραμματισμού. Σκοπός του είναι η συνοπτική και αναλυτική απεικόνιση των ταμειακών ροών αλλά και των μελλοντικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εκάστοτε εταιρίας για τη σωστή οργάνωση του ταμείου και του credit control.

Το σύστημα ERP απεικονίζει το υπόλοιπο των χρηματικών λογαριασμών της εκάστοτε εταιρίας με απλό και κατανοητό τρόπο, ανάλογα με τις απαιτήσεις (εισροές) ή υποχρεώσεις (εκροές) που προκύπτουν.

Παρέχοντας ταυτόχρονα πληροφορίες τόσο ως προς τα ενηλικιωμένα υπόλοιπα συναλλασσομένων και αξιογράφων όσο και ως προς τις λοιπές, βραχυπρόθεσμες ή μακροχρόνιες, προγραμματισμένες ή προβλεπόμενες εισροές -εκροές.

Οι λύσεις ERP δεν επιδιώκουν μόνο να ενσωματώσουν τις διαδικασίες λειτουργίας και τις ροές πληροφοριών στην επιχείρηση, αλλά και για να δείτε εάν και πότε είναι εφικτό να επεκτείνετε τις λειτουργίες της.

Υπάρχουν πολλά εργαλεία στο λογισμικό ERP που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό.

Για παράδειγμα, οι προβλέψεις εισπρακτέων λογαριασμών αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο πληρώνουν διαφορετικοί πελάτες με διαφορετικούς όρους και περιλαμβάνουν πληροφορίες, όπως ο μέσος αριθμός ημερών που πληρώνει κάθε πελάτης.

Οι πληρωτέοι λογαριασμοί είναι ένα άλλο εργαλείο που παρέχει ανεκτίμητες πληροφορίες. Οι πληρωτέοι λογαριασμοί όχι μόνο καταγράφουν τιμολογημένες αγορές, αλλά επισημαίνουν ειδικούς όρους προμηθευτή, μη εγκεκριμένα τιμολόγια και αποδείξεις αγοράς που δεν έχουν τιμολογηθεί ακόμη από προμηθευτές.

ERP στη σύγχρονη επιχείρηση

To ERP ενοποιεί τις διαδικασίες μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης

Καθώς ο κόσμος γίνεται πιο παγκοσμιοποιημένος, οι επιχειρήσεις εισάγουν τις πρώτες ύλες, η τα προϊόντα τους από διάφορες τοποθεσίες, τόσο τοπικές όσο και διεθνείς. Αν και αυτό διευρύνει το σύνολο των διαθέσιμων πόρων στις επιχειρήσεις, μπορεί επίσης να γίνει συντριπτικά δύσκολο στη διαχείριση.

Ένα σύστημα ERP προσφέρει διάφορους τρόπους για να βοηθήσει στη διαχείριση των πρώτων υλών.

Επιπρόσθετη λειτουργία του συστήματος ERP δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις επιτυγχάνουν και βελτιώνουν άμεσα τα απαιτούμενα επίπεδα αποθεμάτων, πρώτων υλών και τελικών προϊόντων.

Τα οφέλη αυτά οδηγούν τις επιχειρήσεις πιο κοντά στα πρότυπα του lean Supply Management, σε συνδυασμό με το σωστό ERP οδηγεί στη μείωση του κόστους παραγωγής, εφοδιασμού, και συντονισμού.

Με σημαντικό όφελος τα προϊόντα να φτάνουν στον πελάτη την κατάλληλη στιγμή χωρίς καθυστερήσεις και λάθη.

ERP – Ταχύτητα και Διεκπεραίωση

Η βελτίωση του χρόνου στην ευρύτερη αγορά είναι ένας σίγουρος τρόπος για να αποκτήσουν οι επιχειρήσεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Για να αυξήσει μια επιχείρηση μικρή η μεγάλη την ταχύτητα αλλά και την ολοκληρωμένη διεκπεραίωση τόσο των υπηρεσιών προς τους πελάτες, όσο και των υποχρεώσεων τους προς τους προμηθευτές και τρίτους φορείς, πρέπει να χρησιμοποιησει ένα ολοκληρωμένο σύστημα μηχανογράφησης που να καλύπτει αυτές τις διαδικασίες και τις συναλλαγές της, ένα σύστημα ERP στα μέτρα της.

Το ERP αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για όλες τις επιχειρήσεις δεδομένου ότι πολλοί αντίστοιχοι δημόσιοι φορείς έχουν μηχανογραφηθεί π.χ. πληρωμή ΦΠΑ, ΑΠΔ κ.λπ.

Σήμερα οι αυξημένες απαιτήσεις για ευελιξία και υψηλή ποιότητα απαιτούν με τη σειρά τους σταθερή παρακολούθηση των απαιτήσεων του πελάτη αλλά και της αγοράς γενικότερα, έτσι ώστε η επιχείρηση να είναι σε θέση να αντιδράσει άμεσα και αποτελεσματικά.

Το σύστημα ERP περιλαμβάνει τον προγραμματισμό που επιτρέπει τους ακριβείς χρόνους παράδοσης βάσει της χωρητικότητας και των υπαρχόντων φορτίων.

Στοχεύει στο συντονισμό των επιχειρηματικών διαδικασιών με σκοπό να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη δυνατή ροή των προϊόντων και πληροφοριών που διακινούνται κατά μήκος της αλυσίδας, με το μικρότερο δυνατό κόστος και χρόνο, εξισορροπώντας προσφορά και ζήτηση.

Μείνετε ενημερωμένοι

Το ERP το αντιμετωπίζει αυτό προσφέροντας συνεχώς με ενημερωμένες αναφορές αυτοεξυπηρέτησης και εξαιρετικά οπτική πρόσβαση σε βασικά δεδομένα απόδοσης που διατηρούν τη διαχείριση ενήμερη, χωρίς να εξαντλούν πόρους.

Οι Χρηματοοικονομικοί Δείκτες παρέχουν μια γρήγορη αξιολόγηση της οικονομικής υγείας της επιχείρησης, επιτρέποντας την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

Υπάρχουν επίσης λειτουργικές μονάδες πρόβλεψης που παρέχουν τα εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης των προβλέψεων και μπορούν να βοηθήσουν στην παραγωγή του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος με ελάχιστο σφάλμα.

Συνολικά, με τη παρουσία ενός συστήματος ERP οι επιχειρήσεις μπορούν να ξεχωρίσουν σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. που τους παρέχει πολύτιμες επιχειρηματικές γνώσεις για την κάλυψη των μεταβαλλόμενων αναγκών των πελατών και των συνεργατών.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των συστημάτων ERP είναι ότι αποτελούν το μοχλό για την αλλαγή, αλλά….. ο τελικός σκοπός είναι η έναρξη και η διατήρηση της της επιχειρησιακής αλλαγής…. και όχι μόνο η υλοποίηση ενός συστήματος ERP.

Business Intelligence και ERP ποιες είναι οι διαφορές;

Business Intelligence και ERP ποιες είναι οι διαφορές;

Business Intelligence – ERP

Ας δούμε ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ Business Intelligence και ERP. Τα συστήματα ERP ουσιαστικά ενσωματώνουν όλες τις διαφορετικές λειτουργίες στην επιχείρησή σας και ξεπερνούν τη λεγόμενη «σιλό νοοτροπία» δημιουργώντας μια ενιαία, κεντρική αρχιτεκτονική δεδομένων.

Το λογισμικό ERP συλλέγει, αποθηκεύει και διαχειρίζεται δεδομένα που σχετίζονται με επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η κύρια λειτουργία του λογισμικού ERP είναι η ενοποίηση όλων των πόρων (τμημάτων και υπηρεσιών), ενσωματώνει τις διαδικασίες όπως παραγωγή, μεταποίηση, εφοδιαστική αλυσίδα, πωλήσεις, χρηματοδότηση, ανθρώπινο δυναμικό.

Τα ERP συστήματα μεταφέρουν την επιχείρηση πέρα από τα στενά όρια, δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες συνθήκες για την μέγιστη αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και την εξοικονόμηση κόστους.

Συνεργασία Business Intelligence και ERP

ERP και  Εταιρικά δεδομένα

Το ERP συλλέγει τα εταιρικά δεδομένα ενώ το Business Intelligence αναλύει τα εταιρικά δεδομένα και χρησιμοποιεί πίνακες εργαλείων και άλλες διεπαφές για να παρουσιάσει αυτά τα δεδομένα με τρόπους που τα καθιστούν εύκολα κατανοητά και βοηθά στον εντοπισμό ευκαιριών με δυνατότητα δράσης.

ERP και εργαλεία Business Intelligence

Το σωστό σύστημα ERP θα κάνει την επιχείρησή σας πιο οργανωμένη και βελτιστοποιεί ριζικά τους στόχους στις διοικητικές λειτουργίες. Η εφαρμογή των σωστών εργαλείων Business Intelligence για ανάλυση δεδομένων, η συνεργασία με τις αποθήκες δεδομένων η τα κέντρα δεδομένων δημιουργούν ερωτήματα, ώστε οι επιχειρήσεις να ανακαλύπτουν τις τάσεις και να αναλύουν τους κρίσιμους παράγοντες.

ERP – Business Intelligence για λήψη Αποφάσεων

Η επιλογή του κατάλληλου λογισμικού αποτελεί μια εκ των πλέον σημαντικών αποφάσεων, προκειμένου ένας οργανισμός η μια επιχείρηση να είναι σε θέση να μετατρέψει την πληροφόρηση σε γνώση και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα.

Business Intelligence

Για να κατανοήσετε πραγματικά την αξία των ενεργών πληροφοριών, είναι σημαντικό να κατανοήσετε την Ιεραρχία όπου βρίσκονται αυτές οι πληροφορίες στο επιχειρηματικό σας σύστημα.

Ποιο είναι το IQ της επιχείρησής σας;

Από την ίδρυσή του στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η Επιχειρηματική Ευφυΐα (BI) έχει γίνει κάτι πολύτιμο. Αλλά τι ακριβώς είναι, και πού ταιριάζει με τα συστήματα ERP σας;

Ο πρώτος ευρέως αποδεκτός ορισμός της Επιχειρηματικής Ευφυΐας επινοήθηκε από τον Howard Dresner, ο οποίος το περιέγραψε ως «έννοιες και μεθόδους για τη βελτίωση της λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων χρησιμοποιώντας συστήματα υποστήριξης βάσει στοιχείων».

Με απλά λόγια, το Business Intelligence αναφέρεται στην ανάλυση των επιχειρηματικών πληροφοριών που χρειάζονται για την αξιολόγηση και κατανόηση των επιχειρηματικών δεδομένων.

Η ανάλυση αυτή θα βοηθήσει στην δημιουργία πληροφοριών σχετικά με τις λειτουργίες και τη στρατηγική, εντοπίζοντας βασικές τάσεις, πλεονεκτήματα και αδυναμίες.

Σήμερα, η Επιχειρηματική Ευφυΐα θεωρείται η συλλογή, αποθήκευση και ανάλυση επιχειρηματικών δεδομένων. Αναφέρεται επίσης ως «διαχείριση γνώσεων».

Οι τεχνολογίες Business Intelligence έχουν σχεδιαστεί για την εξόρυξη συνόλων δεδομένων με σκοπό την αποκάλυψη ευκαιριών που διαφορετικά δεν θα ήταν εμφανείς.

Πώς μπορεί το Business Intelligence να βοηθήσει την επιχείρησή σας

Πώς μπορεί το Business Intelligence να βοηθήσει την επιχείρησή σας;

Η επιχειρηματική ευφυΐα μετατρέπει ουσιαστικά τα ανεπεξέργαστα δεδομένα σε ενεργή γνώση.

Επιτρέπει σε μια επιχείρηση να κατανοήσει τις αγορές και τους πελάτες της σε πολύ βαθύτερο επίπεδο. Παρέχει επίσης σημαντικές μετρήσεις όπως η απόδοση επένδυσης (ROI) για δαπάνες marketing.

Αυτό διευκολύνει εξατομικευμένες προσφορές προϊόντων ή υπηρεσιών, οδηγώντας σε μεγαλύτερη στόχευση μεριδίων της αγοράς.

Οι γνώσεις που αντλήθηκαν μέσω της εφαρμογής Business Intelligence αναπτύσσουν καλύτερες επιχειρηματικές διαδικασίες, όπως βελτιωμένη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και πιο αποτελεσματικές στρατηγικές marketing.

Η επιχειρηματική ευφυΐα οδηγεί τελικά στη βελτιωμένη αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων.

Συμπληρωματικές τεχνολογίες

Είναι σαφές ότι το ERP και το BI σύστημα σας δεν είναι τα ίδια. Αντίθετα, συνεργάζονται για να μετατρέψουν τα δεδομένα σας σε πληροφορίες και γνώσεις σχετικά με την επιχείρησή σας, μετατρέποντας την επιχείρησή σας σε μια μηχανή ανάπτυξης δεδομένων.

Με το λογισμικό ERP που οργανώνει τα δεδομένα της επιχείρησής σας, οι τεχνολογίες Business Intelligence μπορούν να εξορύξουν αυτά τα δεδομένα και να τα παρουσιάσουν σε εύπεπτες και εύχρηστες μορφές.

Το ERP και το BI έχουν συμβιωτική σχέση – το BI απαιτεί ERP για να λειτουργήσει, ενώ η αξία του λογισμικού ERP ενισχύεται σημαντικά όταν συνδυάζεται με BI.

Εάν ήδη αξιοποιείτε την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του ERP, είναι καιρός η επιχείρησή σας να εξετάσει την επόμενη προσθήκη.

Μπορεί να προσθέσει το Business Intelligence για να αναλύσει τα δεδομένα και να τα παρουσιάσει με τρόπους που επιτρέπουν τη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων τόσο ευκολότερη όσο και πιο αποτελεσματική.

Τα συστήματα ERP μπορούν να κάνουν την επιχείρησή σας καλύτερη. Με την προσθήκη λειτουργικότητας του Business Intelligence, μπορούν να προετοιμάσουν την επιχείρησή σας για το μέλλον, παρέχοντάς σας τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Αντλήστε την γνώση με αυτοπεποίθηση, είναι η μελλοντική απόδειξη της επιχείρησής σας,, οι ανταγωνιστές σας πιθανότατα έχουν ήδη αποκτήσει το δικό τους μέλλον!

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για το Business Intelligence, επικοινωνήστε μαζί μας 

Επικοινωνία