Εμπορικές Εφαρμογές

Commercial Applications

Ολοκληρωμένες  Εμπορικές Λύσεις Διαχείρισης Επιχειρήσεων.

Εμπορική Διαχείριση

Εμπορικές εφαρμογές ή εμπορική διαχείριση είναι το σύστημα που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους, για την λεπτομερή πληροφόριση και την σωστή λήψη αποφάσεων.

Οι παγκόσμιες συνθήκες ανταγωνισμού και οι συνεχείς καινοτομίες αναγκάζουν πολλές εμπορικές επιχειρήσεις να αναθεωρήσουν τον τρόπο με τον οποίο συναλλάσσονται.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα φροντίζουν να επανασχεδιάσουν τις ενδοεπιχειρησιακές τους διαδικασίες (business process reengineering).

Mέχρι σήμερα o “παραδοσιακός” κλάδος της λιανικής, αλλάζει μορφή και εξελίσσεται σε κλάδο ο οποίος στηρίζει τις δραστηριότητες του, στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Για να προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις  στις συνθήκες έντονου ανταγωνισμού που διαμορφώνονται στην αγορά και στα πλαίσια αναζήτησης νέων λύσεων,  υιοθετούν σταδιακά νέες στρατηγικές, να θέτουν νέους στόχους και προτεραιότητες.

 

 

 

Στόχοι των εμπορικών επιχειρήσεων

Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες.

Έμφαση στον σχεδιασμό και στη δημιουργία επώνυμων προϊόντων.

Αύξηση της εξωστρέφειας και την προσέγγιση νέων αναξιοποίητων αγορών που παρουσιάζουν προοπτικές.

Ανάπτυξη συνεργασιών και δραστηριοτήτων στον τομέα της διανομής ή και σε άλλους τομείς υπηρεσιών.

Βελτίωση των τεχνολογιών κατασκευής και την ανάπτυξη καινοτομιών για ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Οργανωτική αναδιάρθρωση και την εφαρμογή νέων αρχών και μεθόδων οργάνωσης στους τομείς σχεδιασμού, διανομής και επικοινωνιών.

Ανάπτυξη νέων σύγχρονων μέσων και μεθόδων πωλήσεων, καθώς και την ανάπτυξη δυνατοτήτων έγκαιρής, ολοκληρωτικής και διαρκούς ικανοποίησης των αναγκών των καταναλωτών.

 

εμπορικές εφαρμογές

Αξιόπιστη Επιχειρηματική
Πληροφόρηση

Οι εμπορικές εφαρμογές παρέχουν σε μια  επιχείρηση την δυνατότητα να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον της με τις συναλλαγές, ενώ η εσωτερική της λειτουργία βασίζεται στους μετασχηματισμούς των εισροών σε εκροές με τις διεργασίες.

Ουσιαστικά, η λειτουργία της επιχείρησης αποτελεί ένα διαρκή μετασχηματισμό υλικών και υλών σε χρήμα και
αντίστροφα.

Όμως η παρακολούθηση της λειτουργίας της επιχείρησης γίνεται με
την παρακολούθηση των πληροφοριακών ιχνών τα οποία δημιουργούνται από αυτούς τους μετασχηματισμούς.

Για παράδειγμα, μια πώληση αποτελεί μετασχηματισμό προϊόντων σε χρήμα. Αυτός ο μετασχηματισμός παράγει πληροφοριακά ίχνη όπως είναι το τιμολόγιο, το δελτίο αποστολής και τα δελτία παράδοσης και παραλαβής.

Κατά συνέπεια η πληροφορία αποτελεί μέσο καταγραφής και επομένως και μέσο μελέτης της λειτουργίας της επιχείρησης.

Συνεπώς η πορεία της εξέλιξης μιας επιχείρησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα και ποσότητα των διατιθέμενων πληροφοριών.

Λογισμικό Εμπορικής Διαχείρισης

Οι εμπορικές εφαρμογές καλύπτουν πάσης φύσεως εταιρείες και επιχειρήσεις. Βασικά χαρακτηριστικά αυτών είναι η πληρότητα των παρεχόμενων εργαλείων, η ευκολία και η ταχύτητα υλοποίησης των καθημερινών εργασιών.

Απευθύνονται σε επιχειρήσεις που απαιτούν τον πλήρη έλεγχο, εύκολη πρόσβαση, λεπτομερή πληροφόρηση με πλήθος αναφορών για την λήψη των σωστών αποφάσεων.

1. Διαχείριση αποθήκης. Συμφωνίες -barcode – serial numbers – παρτίδες – μεγέθη – χρώματα.

2. Διαχείριση πελατών. Σύνδεση με Γ.Γ.Π.Σ. – Πλήρη στοιχεία

3. Διαχείριση προμηθευτών. Σύνδεση με Γ.Γ.Π.Σ. – Πλήρη στοιχεία

4. Διαχείριση αξιογράφων.

5. Διαχείριση πωλήσεων – τιμολόγηση. Ηλεκτρονική τιμολόγηση εύχρηστη εφαρμογή για την αποστολή τιμολογίου μέσω email.

6. Άμεση μείωση κόστους και απαιτούμενου χρόνου. Πλήρης και άμεσος έλεγχος των παραστατικών.

7. Διαχείριση αγορών. Όλα τα στάδια της αγοράς: ζήτηση, προσφορά, παραγγελία, παραλαβή, παραστατικά.

8. Διαχείριση πωλητών. Πλήρη στοιχεία, στόχοι, τζίρος, πληρωμές, λεπτομερή πληροφόρηση, αναφορές, διαγράμματα.

9. Επιχείρηση: Στόχοι, Οικονομικές αναφορές, πορεία στον χρόνο, συγκρίσεις περιόδων.

10. Εταιρείες/Υποκαταστήματα: Περισσότερες απο μια εταιρείες, υποκαταστήματα, αποθηκευτικοί χώροι, όλα μπορούν να διαχειριστούν εντός της ίδιας εφαρμογής.

εμπορικές εφαρμογές
εμπορική διαχείριση

Η πληροφορία όποτε και όταν την χρειάζεστε

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, η Εμπορική Διαχείριση στην ουσία είναι μια βάση δεδομένων στην οποία καταγράφονται όλες οι κινήσεις των εμπορικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται.

Μέσω της εμπορικής εφαρμογής – διαχείρισης λοιπόν, η επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει ερωτήματα, με βάση τα οποία να παραχθούν συνδυαστικές στατιστικές αναφορές για όλες τις δραστηριότητές σας.

Παράλληλα με τους μηχανισμούς δυναμικής πληροφόρησης που διαθέτει, επιτρέπει στον τελικό χρήστη να διαμορφώσει αυτός την πληροφορία, όπως ακριβώς τη χρειάζεται,  την ώρα που τη χρειάζεται.

Μηχανογραφικές Λύσεις

Αναλαμβάνουμε την άμεση και ενδελεχή παρακολούθηση των αναγκών της επιχείρηση σας με σκοπό την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων πληροφοριακών συστημάτων, πάντα με γνώμονα το συμφέρον της εταιρείας σας.

Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Οφέλη Μηχανοργάνωσης

Η μηχανογράφηση είναι απαραίτητη, προκειμένου να ανταποκριθεί μια επιχείρηση στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

Η μηχανοργάνωση αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα για την λειτουργίας μιας επιχείρησης με πολλαπλά οφέλη όπως:

 • Πλήρης έλεγχος των διαδικασιών
 • Ελεγχόμενη τιμή πρώτων υλών
 • Ελεγχόμενη ποσότητα αποθεμάτων
 • Ελεγχόμενο κόστος συναλλαγών
 • Αυξημένο κέρδος.
Τι είναι το ERP;

Μία συλλογή δεδομένων σχεδιασμένη να υποστηρίζει την ∆ιοίκηση να παίρνει Αποφάσεις.

Το ERP συγκεντρώνει όλα όσα χρειάζεται η επιχείρησή σας σε ένα σύστημα. Αυτοματοποιεί όλες τις καθημερινές σας εργασίες, βελτιώνοντας τόσο τα οικονομικά σας, όσο και το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών σας.

Το λογισμικό ERP ενσωματώνει πληροφορίες της επιχείρησης  από όλα τα τμήματα σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, έτσι ώστε τα δεδομένα να μπορούν να μοιράζονται μεταξύ των τμημάτων σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να εξορθολογιστούν οι διαδικασίες και να αυτοματοποιηθούν κοινές εργασίες.

Τι γίνεται όμως με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις;

Υπάρχουν διάφορα συστήματα ERP που είναι σχεδιασμένα για διαφορετικά μεγέθη εταιρειών και βιομηχανίες. Πολλά συστήματα ERP είναι ευέλικτα και μπορούν να φιλοξενήσουν επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους.

Για παράδειγμα, οι μικρές εταιρείες δεν χρειάζεται απαραίτητα να επιλέξουν ένα σύστημα σχεδιασμένο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κατά την εφαρμογή ενός συστήματος σχεδιασμένου για μεγάλες επιχειρήσεις, οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν απλά να επιλέξουν τις ενότητες που χρειάζονται.

Τι κερδίζουν οι επιχειρήσεις που επενδύουν στην πληροφορική;

Η απάντηση είναι απλή: Χρόνο & Χρήμα. Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών και ο διαμοιρασμός και η άμεση διαθεσιμότητα των πληροφοριών μειώνει σημαντικά το χρόνο διεκπεραίωσης των λειτουργιών, αλλά και το χρόνο εξυπηρέτησης του πελάτη. Παράλληλα, μέσω αναλυτικών αναφορών, ο επιχειρηματίας μπορεί να εντοπίσει προβληματικές διαδικασίες στην επιχείρηση, αλλά και να λάβει αποφάσεις βασιζόμενος σε πραγματικά δεδομένα.

Τι αναλύσεις μπορεί να θέλει μια επιχείρηση……
 • Product, customer sales analysis
  Ανάλυση Προϊόντος και Πωλήσεων σε πελάτες
 • Orders and shipments analysis
  Ανάλυση Διαταγών και Aποστολών
 • Financial analysis
  Οικονομική Ανάλυση
 • Promotion planning & analysis
  Προώθηση Προγραμματισμού και Ανάλυση
 • Purchasing analysis
  Ανάλυση Αγοράς
 • Market segmentation analysis
  Ανάλυση κατάτμησης Αγοράς
 • Project analysis
  Ανάλυση Προγράμματος

Από μια άλλη άποψη είναι μια αποθήκη
ενσωματωμένων πληροφοριών,
διαθέσιμη για ερωτήσεις και ανάλυση.

Shares
Share This