Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρήσεων

Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρήσεων

Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρήσεων 

(Integrated Management Systems IMS)

Σήμερα περισσότερο από ποτέ η τεχνολογία είναι η σπονδυλική στήλη των επιτυχημένων επιχειρήσεων.

Τα σημερινά συστήματα διαχείρισης (IMS Systems), αντικαθιστούν τα ξεπερασμένα πληροφοριακά συστήματα που περιορίζουν την ικανότητα των επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν βασικές προκλήσεις και ευκαιρίες στον σημερινό ψηφιακό κόσμο. 


Η χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών, ιδιαίτερα στον τομέα της πληροφορικής, έχει επηρεάσει όλο το φάσμα των επιχειρηματικών εφαρμογών και των πληροφοριακών συστημάτων και αποδεικνύεται πολύτιμος σύμμαχος σε πολλούς τομείς.

Ο Ρόλος των Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης στις Επιχειρηματικές Αποφάσεις

Καθώς το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται όλο και περισσότερο σύνθετο, απαιτείται μεγαλύτερο φάσμα λειτουργικότητας σε όλες τις μονάδες, που αποτελούν μια επιχείρηση  και περισσότερος έλεγχος της πληροφορίας.

Με σκοπό τη γρηγορότερη λήψη αποφάσεων, την καλύτερη διαχείριση των επιχειρηματικών πόρων, των πελατών, των εφοδιαστικών αλυσίδων κ.λπ.

Η αποτελεσματική διοίκηση των επιχειρήσεων, απαιτεί αποδοτικά πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης, που είναι ικανά να συμβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν σύγχρονες μεθόδους διοίκησης και μοντέρνες επιχειρηματικές στρατηγικές.


Όταν μιλάμε για πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης εννοούμε την αλληλεπίδραση ενός συνόλου διαδικασιών μεταξύ τους έτσι ώστε να προβούν σε αυτοματοποιημένα συμπεράσματα.

Αυτό  γίνετε επιτυγχάνοντας τη συλλογή, εγγραφή, ανάκτηση, επεξεργασία, αποθήκευση και ανάλυση πληροφοριών, μέσω του συντονισμού αρχείων.  .

Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρήσεων  εφοδιαστική αλυσίδα
Τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα μπορούν να διαχειριστούν, κάθε είδους επιχείρηση η οργανισμό εξ ολοκλήρου, όπως τη διοίκηση, τη παραγωγή, τη διαχείριση της αποθήκης.

Επίσης συμβάλουν τα μέγιστα σε τομείς όπως το μάρκετινγκ, τις πωλήσεις, τις πελατειακές σχέσεις και γενικότερα τη διαχείριση όλων των επιμέρους τμημάτων. 

Η αλληλεπίδραση των δεδομένων μεταξύ των επί μέρους συστημάτων γίνεται με τη συλλογή  στοιχείων που προέρχονται από το εσωτερικό ή το ευρύτερο περιβάλλον της επιχείρησης.

Γίνεται ανάλυση δεδομένων και η πληροφορία μετατρέπεται σε γνώση και  δίνεται σε χρήσιμη και κατανοητή μορφή στον κάτοχο των δεδομένων.

Πλεονεκτήματα επιχειρήσεων που υιοθετούν ένα σύστημα IMS

Τα δεδομένα ( data) αναφέρονται σε μεμονωμένα στοιχεία η μέρη μιας πληροφορίας, όπως οι παρατηρήσεις ή τα γεγονότα που μπορούν να καταγραφούν.

Ωστόσο οι πληροφορίες ( information) αφορούν δεδομένα, ή στοιχεία που συγκεντρώνονται  και αναλύονται προκειμένου να οργανωθούν με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται εύκολα και γρήγορα και τη στιγμή που τα χρειαζόμαστε.

Βελτίωση της εσωτερικής ποιότητας μέσω των ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης

Η βελτίωση της εσωτερικής ποιότητας σε ένα ενιαίο σύστημα δίνει εσωτερικά και εξωτερικά οφέλη στην επιχείρηση, εφαρμόζοντας καινοτόμες στρατηγικές, όπως η διαχείριση χρόνου, μείωση του κόστους από τη μείωση της συχνότητας των ελέγχων και των επιθεωρήσεων.

Αυξάνονται τα  κίνητρα και τα προσόντα του ανθρώπινου δυναμικού  με την έγκαιρη και σωστή ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών.

Διασφαλίζει συνθήκες εργασίας που καλυτερεύουν τις σχέσεις ανάμεσα στο προσωπικό και την διοίκηση.  Δίνει την ευκαιρία στην επιχείρηση να ανεβάσει το κέρδος της, αλλά και την εικόνα της με περισσότερα εμπορικά οφέλη. 

Στόχος είναι να διευρυνθεί η υπάρχουσα γνώση και να βρεθούν οι τρόποι με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να επιτύχουν περισσότερα με μικρότερο κόστος.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, να αυξηθεί η παραγωγικότητα τους και γενικά να καλυτερεύσει η ζωή των ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ελάτε σε επαφή μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρήσεων 

 

Επικοινωνία